Su-Shi op tv & radio

Leden van Su-Shi zijn de afgelopen jaren in verschillende programma’s op tv verschenen. Hieronder drie relevante onderdelen uit het levensbeschouwelijke programma ‘5 minuten over’, waarin de spreker toelicht hoe de koran zijn of haar leven heeft veranderd en ‘Met het Oog op Morgen’.

‘Su-Shi and intrafaith dialogue with Anne Dijk and Arjen Buitelaar’

She Speaks We Hear, 17 september 2016

An interview with us about Su-Shi appeared earlier this year on the Polish Islam-blog ‘Strefa Islam’ from Arek Miernik. Now, ‘She Speaks We Hear’ has placed an English version of our interview on her blog site to make it accessible for a wider audience…

‘De zin en onzin van dialoog’

Nieuwwij, 20 en 21 augustus 2016

Tijdens de derde iftar van Su-Shi Intrafaith Dialogue hielden we een tafelgesprek met Enis Odaci, Martijn de Koning, Annemeik Schlatmann en Kamel Essabane. Kamels bijdrage aan dit gesprek heeft hij uitgewerkt in twee artikelen die verschenen op Nieuwwij…

‘Van moskee naar moskee in strijd tegen vooroordelen’

Trouw, 30 mei 2016

Trouw correspondente Marije van Beek reisde met ons mee op de eerste Su-Shi Moskeetour en legde verslag van ons event voor dit artikel dat in de maandageditie van 30 mei verscheen…

‘Dialo w miejsce debaty’

Strefa Islam, 7 april 2016

An interview with us about Su-Shi by Arek Miernik in Polish…

‘Su-Shi: toenadering in Nederland’

Leiden Islam Blog, 4 april 2016

Dr Welmoet Boender, universitair docent islamstudies, schreef een mooi stuk over ons op het Leiden Islam Blog

“De initiatiefnemers van Su-Shi, maatschappelijk betrokken academici die elkaar hebben ontmoet via verschillende moslimorganisaties, willen voorkomen dat intra-religieuze spanningen tussen soennieten en sjiieten elders in de wereld overslaan naar Nederland. Zij reageren op het maatschappelijke islamdebat waarin onder zowel moslims als niet-moslims soms sprake is van een gebrek aan kennis over diversiteit… … Net zoals de Su-Shi-groep in hun missie-statement aangeeft, wees ook Shaltut op ‘stokers’ die geen baat hebben bij eenheid. Hij meende dat dit mensen zijn met een bekrompen geest of met een eigen politieke agenda die moslims verdeeld willen houden. Hij zag het protest tegen zijn fatwa als een aanmoediging om door te gaan op het ingeslagen pad van toenadering… … Net als hij willen de betrokkenen bij Su-Shi de rechtsscholen als zodanig niet opheffen, noch tot één school omvormen. Zij willen simpelweg niet in vijandschap leven. Shaltut stelde dat soennieten en sjiieten elkaar kunnen accepteren als mede-moslims ondanks de verschillen in geloofsleer over het leiderschap over de umma, de gemeenschap der gelovigen. Hij wilde – en op dit punt werd hij vaak verkeerd begrepen – geen ‘samensmelting’ van de soennitische en sjiitische islam. … Ook de initiatiefnemers van Su-Shi stellen: “Fuseren is inderdaad niet nodig en dat streven we absoluut niet na. Daarom ook de naam Su-Shi – iedereen behoudt zijn eigen identiteit. We voeren alleen dialoog om sommige hardnekkige vooroordelen, die tot verkettering en afslachting kunnen leiden, tegen te gaan.”…

‘Voorbij het islamitisch sektarisme’

Nieuwwij, 20 januari 2016

Nederland heeft, mede dankzij het sektarisch geweld in het Midden-Oosten, opnieuw kennisgemaakt met de woorden soennieten en sjiieten. Ze vormen de twee hoofdstromingen binnen de islam. Al sinds de beginperiode van de islam staan deze groepen op gespannen voet met elkaar. Gedreven door ideologische verschillen lijkt samenwerking tussen soennieten en sjiieten eerder uitzondering dan regel. Het kan echter ook anders. Enis Odaci sprak namens Nieuwwij.nl met beide initiatiefnemers…

Su-Shi Iftar 2.0

Utrecht, 26 juni 2015

‘De noodzaak tot ontmoeting’

Nieuwemoskee, 30 november 2014

‘Soe-Sji iftar’

Nieuwemoskee, 21 juli 2014