Testimonial

‘Diversiteit binnen islam is een geschenk’
Mohamed Akachar

Su-Shi

Het verschil tussen soennieten en sjiieten leidt internationaal tot veel spanningen. Ook dichter bij huis zie je hier soms de weerklank van: mensen komen niet bij elkaar uit en er bestaan misvattingen over elkaars geloof, terwijl we onszelf toch allemaal moslim noemen.

In de Koran, Soera 49 vers 13 staat geschreven: “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht.”

Dit geeft voor mij aan dat diversiteit binnen de islam, in tegenstelling tot een aanleiding voor discriminatie en geweld, juist als een geschenk mag worden gezien.

Natuurlijk blijven we mensen en kunnen verschillen tussen elkaar onbegrip en angst opleveren. Daarom is het zo ontzettend van belang om in gesprek te blijven gaan. Op deze manier kunnen we het bijzondere van elkaars verschillen ontdekken. Dan staan ze niet meer als een kloof tussen mensen in. Ook heb ik gemerkt dat ik hierdoor zelf wordt uitgedaagd en geïnspireerd om mijn eigen traditie beter te doorgronden waardoor ik als mens wordt verrijkt.

Ik geloof dat een open dialoog de juiste manier is om dit voor elkaar te krijgen. Daarom ben ik graag betrokken bij het waardevolle project Su-Shi waarbij soennieten en sjiieten elkaar op gelijke voet kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Deze tekst is met de namen van respectievelijk deze site en de auteur gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal Licentie.