Testimonial

‘Kennis zou ons juist nederig moeten maken’
Anne Dijk

Su-Shi

Hoe meer ik de internationale politiek bekijk en moslims op het internet elkaar zie bejegenen, des te meer ik begin te denken dat de vijand van de moslim de moslims zelf zijn.

Hoe kunnen we geloven in vrede aan de andere kant van de wereld, als we hier niet eens kunnen samenkomen? Hoe kunnen we sektarisme binnen onze eigen mogelijkheden en eigen context tegengaan? Hoe kunnen we omgaan met verschillen?

Kennis zou ons juist nederig moeten maken. Iets dat zo belangrijk is in de islam. Als we diep reflecteren op de ethische waarden in de islam kun je herkennen dat de akhlaq (ethiek) van ‘het verschil’ een manier is om Allahu A’lem (God is de Alwetende, (wij mensen dus niet ) ten diepste te leren begrijpen.

Jarenlang kennen we in Nederland de inter-religieuze dialoog. Om de ummah sterker te maken denk ik dat het tijd is voor een intra-moslim dialoog. (intra=binnen – dus onderling bij moslims). Hierbij gaat het niet om da’wa voor je eigen stroming, maar juist vanuit respect voor elkaar. Zonder gelijk te willen hebben, maar met gelijkwaardigheid.

Vanuit respect, diep innerlijk gevoed vanuit nederigheid naar de waarheid: Een bekende uitspraak van Imam Abu Hanifa hierover is: “ik geloof dat mijn meningen correct zijn maar ik ben bewust van het feit dat mijn mening misschien fout is. Ik geloof ook dat de meningen van mijn tegenstanders fout zijn maar ik ben me van het feit bewust dat zij misschien wel correct zijn”. Imam Shafi’i zei later bijna hetzelfde.

Ik ben dankbaar dat we met Su-Shi, de intra-moslim dialoog tussen soennieten en sjiieten en alle andere denkbare stromingen, mee mogen werken aan een stapje in de richting van de vroege begintijd van de islam waarin mensen elkaars verschillen respecteerden en leerden van elkaar.

Deze tekst is met de namen van respectievelijk deze site en de auteur gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal Licentie.