Testimonial

‘Geen twee sterren, bomen of dieren zijn identiek; diversiteit is bijna een natuurwet’
Husain al-Sabari

Su-Shi

De wereld waarin wij leven barst van de diversiteit. Geen twee sterren, bomen of dieren zijn identiek. En toch bestaat alles in de natuur harmonieus naast elkaar. Deze diversiteit in de natuur lijkt zo vanzelfsprekend. Diversiteit is bijna een natuurwet.

Zo heeft God ons ook geschapen, in diverse samenlevingen met diversiteit in etniciteit, religie, culturele- en politieke opvattingen. Helaas lijken wij soms de diversiteit en pluraliteit waarin God de mens heeft gemaakt niet te tolereren. Deze intolerantie kan enkel in harmonie worden omgezet als wij met elkaar in dialoog gaan. En de tijden waar wij in leven maken Su-Shi zo een mooi en noodzakelijk initiatief. Een platform waar tolerantie wordt omgezet in harmonie middels dialoog.

Deze tekst is met de namen van respectievelijk deze site en de auteur gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal Licentie.