Testimonial

‘De dialoog brengt mensen dichter bij elkaar’
Kamel Essabane

Su-Shi

Een van de redenen dat ik achter Su-Shi sta is dat ik geloof in de zin van de dialoog. De dialoog brengt mensen dichter bij elkaar. In de dialoog gaat men namelijk uit van gelijkwaardige gesprekspartners die elkaar willen begrijpen en van elkaar willen leren. Dat vergt een bereidheid om in elkaars standpunten te verdiepen en te verplaatsen.

In het verleden heb ik me beziggehouden met de interreligieuze dialoog tussen moslims en andersgelovigen en ik beschouw de intra-religieuze dialoog (in dit geval de dialoog tussen moslims) als een logische en vanzelfsprekende voortzetting daarvan. De interreligieuze dialoog leidt namelijk tot intra-religieuze vragen. Gesprekken over de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende religies roepen immers vragen op over verschillende meningen en interpretaties binnen religies. Door elkaar op basis van gelijkwaardigheid te leren kennen en te verstaan, kunnen vooroordelen en misvattingen de wereld uit geholpen worden.

De soennie-shia dialoog is broodnodig om te voorkomen dat sektarisme uit het buitenland overslaat naar onze samenleving, maar het helpt ook te voorkomen dat groepen uit elkaar worden gespeeld door actoren binnen onze samenleving die belang hebben bij verdeeldheid in de moslimgemeenschap.

Deze tekst is met de namen van respectievelijk deze site en de auteur gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal Licentie.